logo expressions
logo ijm
 

Fotografie

Hoop

Hope kleinFotograaf:
Paul Abspoel

 

 

Specificatie
Omdat God een belofte heeft gedaan èn een eed heeft afgelegd, valt er aan Zijn woorden niet te
twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden.
( Hebreeën 6 : 19 – Het Boek)

Hope web